Múltbéli munkatársaink

Múltbéli munkatársaink

 

Dr. Tóth Erzsébet

egyetemi adjunktus

 

Az ELTE-n végzett orosz–angol (1980), majd tibeti (1992) szakon. 2009-ben PhD fokozatot szerzett. 1992 óta vesz részt a tibeti szakos hallgatók oktatásában, 2002-ig megbízott előadóként, 2003-ban az ELTE főállású oktatója lett tanársegédként. 
2010-ben adjunktussá nevezték ki. Előadásokat és szemináriumokat tart a tibeti nyelv és kultúra számos témakörében (pl. klasszikus és modern tibeti nyelv, tibeti művelődéstörténet, tibeti vallástörténet, buddhista művészet, Tibet története, tibeti buddhista irodalom).


Fő szakterületei: tibeti buddhista irodalom, tibeti művelődéstörténet, a buddhizmus története Tibetben, vallásos művészet; vallástörténeti és nyelvészeti kutatásokat folytat. 

 

Főbb publikációi: 

  • Mdzangsz-blun – A bölcs és a balga. Klasszikus tibeti olvasókönyv. Egyetemi tankönyv. Budapest 1996.; 
  • Butön Rincsendrub: Buddha élete. Budapest 1999.; 
  • Dzsingisz kán származásának leírása tibeti nyelvű történeti művekben. In: Birtalan Ágnes–Rákos Attila (eds.) Bolor-un gerel. 
  • Kristályfény. Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 70th Birthday. Budapest 2005, pp. 791–806.; 
  • Mongol elemek a tibeti nyelvben. In: Szilágyi Zsolt (ed.): Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet. Budapest 2011, pp. 111–144.

 

Dr. Péter Alexa

egyetemi adjunktus

 

Az ELTE-n végzett tibeti szakon (2006). 2012-ben PhD fokozatot szerzett. 2001 óta vesz részt a tibeti szakos hallgatók oktatásában, 2005-ig gyakornokként, 2006-ban az ELTE oktatója lett tanársegédként. Előadásokat és szemináriumokat tart a tibeti nyelv és kultúra számos témakörében (pl. klasszikus tibeti nyelv, tibeti művelődéstörténet, tibeti vallástörténet, Tibet története).


Fő szakterületei: tibeti műveltség és nyelv, különböző tibeti irányzatok buddhista kozmológiai leírásai, a buddhizmus története Tibetben, vallástörténeti és nyelvészeti kutatásokat folytat. 

 

Főbb publikációi: 

  • A bSam-yas kolostor története Sa-skya-pa bSod-nams rgyal-mtshan: A királyok származását megvilágító tükör című műve alapján. In: Birtalan Ágnes–Rákos Attila (eds.) Bolor-un gerel. 
  • Kristályfény. Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 70th Birthday. Budapest 2005, pp. 607–620.; 
  • A Bölcs és a balga gyűjtemény egy meséjének filológiai elemzése a tibeti, a mongol és az ojrát változatok alapján. In: Birtalan Ágnes–Yamaji Masanori (eds.): Orientalista Nap 2005, 2007. MTA Orientalisztikai Bizottság – ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest 2008. pp. 116-126.; 
  • Ippolito Desideri missziója Tibetben (1717-1721). In: Szilágyi Zsolt (ed.): Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet.Budapest 2011, pp. 98-111.