Belső munkatársak

Belső munkatársak

 

Dr. Szántó Péter Dániel

tanszékvezető, egyetemi docens

 

Szoba: Múzeum körút 4. B épület 109
E-mail: szanto.peter@btk.elte.hu

 

Az ELTE tibeti (2004) illetve indológia (2006) szakán végzett. Tanulmányait az Oxfordi Egyetemen folytatta, ahol először doktori címet szerzett (Balliol, 2012), majd a Merton Kollégium (2010-2013) és az All Souls Kollégium (2014-2019) poszt-doktori kutatója volt. 2013 és 2014 között a Hamburgi Egyetem ösztöndíjasa, egy-egy szemesztert töltött vendégprofesszorként a Leideni (2018) és a Bécsi Egyetemen (2019). 2019 és 2022 között a Leideni Egyetemen tanított és kutatott az ERC által finanszírozott Open Philology projektben. Habilitációját 2022-ben szerezte Olaszországban. 2022 ősze óta az ELTE egyetemi docense és a Buddhológia és Tibetisztika Tanszék vezetője.

 

Fő szakterületei: az indo-tibeti buddhizmus irodalma, tantrikus buddhizmus, buddhista homiletika, szanszkrit és tibeti költészet és költészetelmélet, jóga, buddhista episztemológia, a középkori indiai buddhizmus történelme, indo-tibeti filológia, kodikológia és szövegkritika.

 

Főbb publikációi: több mint ötven hosszabb-rövidebb tanulmány, többnyire angolul (letölthető az Academia.edu oldaláról), egy monográfia (James Mallinson & Péter-Dániel Szántó, The Amṛtasiddhi and Amṛtasiddhimūla: The Earliest Texts of the Haṭhayoga Tradition. Pondicherry: EFEO/IFP) [École française d'Extrême-Orient]; további három kötet előkészületben: a) Klaus-Dieter Mathes & Péter-Dániel Szántó, Saraha's Spontaneous Songs. Boston: Wisdom Publications, 2024; b) Serena Saccone & Péter-Dániel Szántó, Tantra and Pramāṇa: Studies in the Sāramañjarī. Napoli: UniOr Press, 2023; c) Buddhism for Beginners I. The Suhṛllekha of Nāgārjuna. Leiden: Brill, 2023. 


 

Dr. Ruzsa Ferenc

egyetemi tanár

 

Telefon/mellék: +36 1 411 6500 / 5010
Szoba: Múzeum körút 4. B épület 105
E-mail: ruzsa.ferenc@btk.elte.hu

 

Az ELTE filozófia-indológia szakán végzett 1982-ben. Tíz évig programozó volt, 1993 óta tanít az ELTE-n, a Metafizika, majd az Ókori és Középkori Filozófia Tanszéken, 2019 óta pedig az újonnan megalakult Buddhológia és Tibetisztika Tanszék vezetője. 1994 és 2009 között a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán is tanított, az utolsó két évben a főiskola rektora volt. 1995-ben lett kandidátus, 2016-ban habilitált az ELTE-n, 2017-ben az MTA doktora lett, mindhárom esetben filozófiatudományból. 1998-tól egyetemi docens, 2017-től egyetemi tanár. 1998 és 2005 között Széchenyi Professzori, majd Széchenyi István Ösztöndíjban részesült. Több helyen, így a CEU-n és a Hamburgi Egyetemen is volt vendégtanár. Az ELTE Filozófiatudományi Doktori iskolájának tagja, 2016 óta az Interkulturális filozófia Doktori Program vezetője; eddig négy témavezetettje szerzett doktori fokozatot. Volt a Keréknyomok főszerkesztője és szerkesztőbizottsági tagja; jelenleg a Vallástudományi Szemle szerkesztőbizottsági tagja.

 

Fő szakterületei: Ind filozófiatörténet (kiemelkedően a szánkhja filozófia), buddhizmus, szanszkrit és páli nyelv. Kutatott még az európai filozófiatörténet, az analitikus filozófia és az összehasonlító mitológia témakörében is.

 

Főbb publikációi: Több mint hetven tudományos írásának harmada angol nyelvű; mindegyik letölthető a https://elte-hu.academia.edu/FerencRuzsa honlapról.

 

Két könyve jelent meg: 

  • Sankara: A Brahma-szútra magyarázata. Budapest 1996; 
  • A klasszikus szánkhja filozófiája. Budapest 1997.

 

Karma Dorje

lektor

 

Szoba: Múzeum körút 4. B épület 108
E-mail: karma.dorjee@btk.elte.hu

 

Tanulmányait a Rig-lam slob-grwa Buddhista Intézetben végezte Dharamsalában (Himachal Pradesh, India). 1982-ben szerzett BA-nak megfelelő Phar-phyin (Prajnaparamita) Rab-’byams-pa buddhista filozófiai fokozatot, majd 1983-ban MA értékű Dbu-ma (Madhyamaka) Rab-’byams-pa fokozatot. Ezután Byams chos sde lnga és Mdzod (Abhidharma) tanulmányokat folytatott, majd 1987-ben buddhista filozófiából doktori fokozatot szerzett. 1985-től 1990-ig Dharamsalában oktatott tibeti nyelvtant, buddhista ismeretelméletet és Tibet buddhista kultúrájával kapcsolatos tárgyakat. 1991-ben érkezett Magyarországra, először a Szegedi Egyetemen majd A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tanított tibeti nyelvet, buddhista logikát és filozófiát. 1992 óta az ELTE oktatója, előadásokat és szemináriumokat tart a tibeti buddhista kultúra témaköreiben, továbbá mai tibeti nyelvet tanít. Fő szakterületei: buddhista filozófia (Prajnaparamita, Madhyamaka, Abhidharma), a buddhizmus tanai Tibetben, Tibet buddhista kultúrája. 

 

Publikációi:

  • Bod mi’i yid-la brnag-pa’i don. Dharamsala 1984. pp. 9–11.; 
  • Bod rigs spyi skad. In: Birtalan Ágnes (ed.): Bolor-un gerel. Kristályfény. The Crystal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 70th birthday. Budapest 2005, p. 393.

 

Dr. Szegedi Mónika

egyetemi adjunktus, the Robert H. N. Ho Family Foundation Professor in Buddhist Studies

 

Telefon/mellék: +36 1 411 6500 / 5010
Szoba: Múzeum körút 4. B épület 105
E-mail: szegedi.monika@btk.elte.hu

 

1992-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett tibeti szakos orientalista, valamint orosz nyelv és irodalom szakos előadó-tanári diplomát. 1992–2011 között A Tan Kapuja Buddhista Főiskola oktatójaként aktívan részt vett a Főiskola kreditrendszerének kialakításában, az alap-, majd a mesterképzés akkreditációjában. 2005-től főiskolai docens, 1996-tól 2009-ig a Tibeti nyelvi szakirány vezetője, 2007–2008-ban oktatási rektorhelyettes. 2007–2009 között a Keréknyomok orientalista folyóirat szerkesztője (főszerkesztő: Kalmár Éva). A Főiskola profilváltását követően az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának Antik Filozófia Programjában (vezetője Steiger Kornél) folytatott tanulmányokat 2011-2014 között, témavezetője Ruzsa Ferenc volt. 2019-ben szerzett PhD fokozatot Filozófiai tudományok, antik és középkori filozófia szakterületen. 1998 és 2005 között az ELTE BTK Belső-Ázsia Tanszékén a tibeti szakon, 2008–2015 között a Zsigmond Király Főiskola vallástudományi képzésében megbízott oktatóként közreműködött. 2005-2008 között a Károli Gáspár Református Egyetemen is tartott előadásokat. 2019-től az ELTE Buddhológia és Tibetisztika Tanszék megbízott oktatója és az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális Filozófia Programjában témavezető oktató. A Tibet Társaság vezetőségének tagja 1991-től.

 

Fő szakterületei: Klasszikus tibeti nyelv. Kőrösi Csoma Sándor munkássága. Tibet korai története, történeti mítoszok; a történetírás ideologikus vonásai. Indo-tibeti buddhista filozófia, különösen a skolasztikus filozófia (abhidharma); kozmológia; filozófiai antropológia; atomizmus; az üdvözülés elméleti feltételei; a meditáció szerepe. A buddhista idealizmus, különösen Vasubandhu művei. A jógácsára alapvető filozófiai szövegének kritikai kiadását Ruzsa Ferenccel közösen a világon elsőként készítették el; a szanszkrit és a tibeti szövegek alapján, a kínai fordítást is figyelembe véve rekonstruálták a hiányos eredetit.

 

Publikációi elérhetők: https://elte.academia.edu/SzegediMónika


 

Jónás Dávid

egyetemi tanársegéd

 

Szoba: Múzeum körút 4. B épület 108
E-mail: jonas.david@btk.elte.hu

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát sinológia (2019) és tibeti (2020) szakon. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Sinológia doktori programján negyedéves doktoranduszként végzi PhD-tanulmányait. 2019 óta az ELTE Távol-keleti Intézetének Kínai Tanszékén oktat modern kínai nyelvet és klasszikus kínai nyelvet. 2020 óta a Buddhológia és Tibetisztika Tanszéken tart előadásokat és szemináriumokat a tibeti történelem, kultúra és művelődéstörténet, valamint a tibeti és a kínai buddhizmus témaköreiben. 2020 óta a Kínai Tanszéken, 2021 óta pedig a Buddhológia és Tibetisztika Tanszéken egyetemi tanársegéd.

 

Fő szakterületei: tibeti és kínai buddhizmus, jógácsára buddhizmus, tibeti művelődéstörténet, a buddhizmus története Tibetben, klasszikus kínai nyelv, modern tibeti nyelv.

 

Publikációi elérhetők: https://elte.academia.edu/DávidJónás