Tibeti BA szakirány

Tibeti BA szakirány

Tibeti BA szakirány

A keleti nyelvek és kultúrák alapképzés tibeti szakirányának tanegységlistája (2019 után felvett hallgatók számára) ide kattintva letölthető.

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK, TIBETI SZAKIRÁNY

A KÉPZÉSRŐL RÖVIDEN

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elmélyülnének a tibeti kultúra, irodalom, történelem és vallás területén, valamint szeretnének elsajátítani egy különleges írást és egy olyan nyelvet, amely a napjainkban igen népszerű buddhizmus egyik legfontosabb szakrális nyelve.

Tantárgyízelítő
A képzés során a klasszikus és mai tibeti nyelv mellett a hallgatók megismerkedhetnek a sokszínű tibeti kultúrával olyan kurzusokon keresztül, mint például:

 • Tibet buddhista kultúrája,
 • Tibeti vallásos művészete,
 • A dalai lámák teokratikus állama,
 • Tibet napjainkban.


Érdekességek a szakról    
A hallgatók már az első héten megtanulják olvasni a tibeti nyelv különleges írását, az első év végére pedig önállóan is képesek lesznek egyszerűbb buddhista szövegeket tibeti nyelvről fordítani.
 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Érettségi követelmények: 

 • magyar nyelv és irodalom vagy történelem

és

 • állampolgári ismeretek vagy angol vagy arab vagy digitális kultúra vagy dráma vagy filozófia vagy francia vagy héber vagy japán vagy kínai vagy latin vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög nyelv.
 • A felsorolt tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.
   

Az elmúlt év (2021) felvételi ponthatára: 397

Felvételi irányszám: 1 < 10 (összesen a támogatott és az önköltséges)

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft
 

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

A képzés célja olyan, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén. Ismerik Ázsia népeinek, országainak a történetét, kultúráját. Áttekintésük van továbbá Tibet történetéről és művelődéstörténetéről. Ismerik az orientalisztikában és a tibetisztikában érvényes ismeretszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi ismeretek (nyelvtudomány, irodalomtudomány, filozófiatörténet, digitális bölcsészet, vallástörténet, művészettörténet) – 28 kredit;
 • távol-keleti szakmai ismeretek törzsanyaga – 138 kredit, amelyből: 
  • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, vallás, nyelvek és írások, művelődéstörténet) – 20 kredit;
  • a tibeti szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi képzés, valamint műveltség, filológia és történelem) – 68 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei – legfeljebb 50 kredit.

Minorspecializációként felvehető-e: Igen

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A tibeti szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n és az ELTE BTK honlapján.
 

TOVÁBBLÉPÉSI ÉS KARRIERLEHETŐSÉGEK

A keleti nyelvek és kultúrák tibeti szakirányának elvégzése után el lehet helyezkedni a kulturális élet valamely szférájában, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában, továbbá a turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre.
Mesterszakos, majd utána PhD tanulmányokra az ELTE-n kívül más magyarországi vagy akár külföldi egyetemeken is van lehetőség.


Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

A Buddhológia és Tibetisztika Tanszék gondozásában működik a tibeti szakirány mellett a tibeti minorspecializáció, a buddhizmus minorspecializáció és a buddhizmus tanulmányok mesterszak is. Alapképzésünk szervesen kapcsolódik a keleti nyelvek és kultúrák alapképzés többi szakirányához. Tantárgyainknak átfedése van a vallástudományi, kultúrtörténeti, nyelvészeti, művészeti, filozófiai, indológiai és sinológiai képzésekkel is. E szakterületek mesterképzései felé is tovább lehet lépni a hozzájuk tartozó minorspecializáció elvégzésével.

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • Buddhizmus tanulmányok mesterképzés 
  Itt lehetőség van a tibeti stúdiumokat folytatni, de helyette vagy mellette egy másik keleti buddhista nyelv is választható.


PhD továbblépési lehetőségek az ELTE BTK doktoriskoláin:

PhD-képzés szintjén is megvalósítható a tibeti tanulmányok folytatása – a megfelelő mesterképzés elvégzését követően – például az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia vagy Mongolisztika doktori programjain, avagy buddhológiai témával a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális filozófia doktori programján.
 

A KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉS TIBETI SZAKIRÁNYÁNAK TANEGYSÉGLISTÁJA

Dokumentum címe Méret
Keleti nyelvek és kultúrák alapképzés – tibeti szakirány (tanegységlista 2019-től) 244.92 KB