Tibeti BA szakirány

Tibeti BA szakirány

A keleti nyelvek és kultúrák alapképzés tibeti szakirányának tanegységlistája (2019 után felvett hallgatók számára) ide kattintva letölthető.

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK, TIBETI SZAKIRÁNY

A KÉPZÉSRŐL RÖVIDEN

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elmélyülnének a tibeti kultúra, irodalom, történelem és vallás területén, valamint szeretnének elsajátítani egy különleges írást és egy olyan nyelvet, amely a napjainkban igen népszerű buddhizmus egyik legfontosabb szakrális nyelve.

Tantárgyízelítő
A képzés során a klasszikus és mai tibeti nyelv mellett a hallgatók megismerkedhetnek a sokszínű tibeti kultúrával olyan kurzusokon keresztül, mint például:

 • Tibet buddhista kultúrája,
 • Tibeti vallásos művészete,
 • A dalai lámák teokratikus állama,
 • Tibet napjainkban.


Érdekességek a szakról    
A hallgatók már az első héten megtanulják olvasni a tibeti nyelv különleges írását, az első év végére pedig önállóan is képesek lesznek egyszerűbb buddhista szövegeket tibeti nyelvről fordítani.
 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Érettségi követelmények: 

 • magyar nyelv és irodalom, v. történelem

és

 • angol v. arab v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög nyelv.
 • A felsorolt tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.
   

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 374

Felvételi irányszám: 1 < 6

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft
 

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

A képzés célja olyan, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén. Ismerik Ázsia népeinek, országainak a történetét, kultúráját. Áttekintésük van továbbá Tibet történetéről és művelődéstörténetéről. Ismerik az orientalisztikában és a tibetisztikában érvényes ismeretszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi ismeretek (nyelvtudomány, irodalomtudomány, filozófiatörténet, digitális bölcsészet, vallástörténet, művészettörténet) – 28 kredit;
 • távol-keleti szakmai ismeretek törzsanyaga – 138 kredit, amelyből: 
  • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, vallás, nyelvek és írások, művelődéstörténet) – 20 kredit;
  • a tibeti szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi képzés, valamint műveltség, filológia és történelem) – 68 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei – legfeljebb 50 kredit.

Minorspecializációként felvehető-e: Igen

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A tibeti szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.
 

TOVÁBBLÉPÉSI ÉS KARRIERLEHETŐSÉGEK

A keleti nyelvek és kultúrák tibeti szakirányának elvégzése után el lehet helyezkedni a kulturális élet valamely szférájában, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában, továbbá a turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre.
Mesterszakos, majd utána PhD tanulmányokra az ELTE-n kívül más magyarországi vagy akár külföldi egyetemeken is van lehetőség.


Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

A Buddhológia és Tibetisztika Tanszék gondozásában működik a tibeti szakirány mellett a tibeti minorspecializáció, a buddhizmus minorspecializáció és a buddhizmus tanulmányok mesterszak is. Alapképzésünk szervesen kapcsolódik a keleti nyelvek és kultúrák alapképzés többi szakirányához. Tantárgyainknak átfedése van a vallástudományi, kultúrtörténeti, nyelvészeti, művészeti, filozófiai, indológiai és sinológiai képzésekkel is. E szakterületek mesterképzései felé is tovább lehet lépni a hozzájuk tartozó minorspecializáció elvégzésével.

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • Buddhizmus tanulmányok mesterképzés 
  Itt lehetőség van a tibeti stúdiumokat folytatni, de helyette vagy mellette egy másik keleti buddhista nyelv is választható.


PhD továbblépési lehetőségek az ELTE BTK doktoriskoláin:

PhD-képzés szintjén is megvalósítható a tibeti tanulmányok folytatása – a megfelelő mesterképzés elvégzését követően – például az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia vagy Mongolisztika doktori programjain, avagy buddhológiai témával a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális filozófia doktori programján.
 

A KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉS TIBETI SZAKIRÁNYÁNAK TANEGYSÉGLISTÁJA

Dokumentum címe Méret
Keleti nyelvek és kultúrák alapképzés – tibeti szakirány (tanegységlista 2019-től) 244.92 KB