Közismereti kurzusok – 2021/2022 ősz

2021.09.01.
Közismereti kurzusok – 2021/2022 ősz

A 2021/2022-es tanév őszi félévében a Buddhológia és Tibetisztika Tanszék az alábbi közismereti kurzusokat indítja a tibeti kultúra, történelem, nyelv, valamint a buddhizmus és a szanszkrit nyelv iránt érdeklődők számára. Az órák látogatása és teljesítése nem igényel előzetes szakismereteket, felvehetők a szabadon felhasználható kreditek terhér.

A tárgyak nevére kattintva rövid leírást és egyéb fontos kurzusinformációt olvashatnak.

 

A buddhizmus Kínában

A hallgató megismerheti a buddhizmus Kínába érkezésének történetét, valamint betekintést nyer a vallás Kínában való fejlődésébe, különös tekintettel az ott kialakult iskolák tanításaiba.

A félév során a Han-kortól (i. e. 206 – i. sz. 220) a Tang-korig (618–907) érintünk minden fontos kínai buddhista iskolát, tanítót és tanítást, többek között a pradnyá iskolákat, Daoan és Huiyuan tevékenységét, a kínai madhjamakát, a hirtelen megvilágosodást, a buddha-természetet, a buddhizmust érintő vádakat, a Déli dinasztiák iskoláit (nirvána, chengshi, sanlun), a kínai jógácsárát és a tathágatagarbha tanításait, a dilun iskolát, a tiantai buddhizmust, a panjiao-rendszert, a huayan iskolát, a dharma-dhátu elméletét, a chan buddhizmust és a Tiszta Föld buddhizmust.

Követelmények: A kötelező szakirodalom ismerete, félév végi írásbeli vizsga.

Kód: BBN-BUD11-121.3
Kredit: 3
Órarendi idő: kedd 14:30–16:00
Helyszín: F ép. földszint 2. Zongora terem
Oktató: Jónás Dávid

 

A Dalai Láma szerepe napjainkban

A 14. Dalai Láma egyszerű tibeti buddhista szerzetesként azonosítja önmagát, ám szellemi és politikai vezetőként saját tradícióján kívül is óriási hatást gyakorol korunk emberére: a modern világ egyik legismertebb és legnépszerűbb személye, többek között Nobel- és Templeton-díjas, többszáz könyv szerzője, sokmilliós olvasó- és netes követői táborral. A kurzus célja, hogy Tenzin Gjaco személyes életútját és tanításait a tibeti buddhizmus és a tibeti történelem összefüggéseiben ismerjék meg a hallgatók, és ennek alapján kapjanak betekintést azokba az etikai elvekbe és életfilozófiába, amelyek révén a tibeti buddhizmus jeles gondolkodója beírta magát az emberiség kultúrtörténetének nagyjai közé.

A kreditszerzés módja: Rövid (4-6 ezer karakteres) tanulmány a témához kapcsolódóan.

Kód: BBN-BUD11-141.51
Kredit: 3
Órarendi idő: kedd 16:00-17:30
Helyszín: F ép. I. emelet 115/5 Szeminárium
Oktató: Dr. Szegedi Mónika

 

Buddhista szerzetesi élet napjainkban

A félév során megismerkedünk a buddhista szerzetesi közösség alapvető szabályaival és mindennapjaival.

A kurzus célja, hogy a klasszikus értelemben vett buddhista közösség (szangha) működését összevessük a napjaink buddhista kolostorainak tevékenységével. A hallgató megismeri a buddhista közösség szabálygyűjteményét, a Vinaját, a szerzetesek oktatási folyamatát, fogadalmait, életpályáját, öltözködési és étkezési szabályait, továbbá dokumentumfilmeken keresztül betekintést nyer a szerzetesi lét mindennapjaiba.

Követelmények: A kurzus egyik témaköréből (vagy az azt érintő részterületből) írt három-öt oldalas esszé.

Kód: BBN-BUD11-141.2
Kredit: 3
Órarendi idő: csütörtök 14:00–15:30
Helyszín: B ép. I. emelet 111.
Oktató: Jónás Dávid

 

Korai buddhizmus - A Buddha alaptanításai

A buddhizmus ma világvallás, de eredetileg egy észak-indiai tanító, Gótama vándorremete tanítása volt – és igencsak különbözött a később kialakult buddhista irányzatoktól. A kurzuson a buddhizmus kialakulásával, valamint a régebbi buddhizmus alapvető eszméivel és világszemléletével ismerkedünk meg a legkorábbi szövegek tanulmányozásán keresztül. Megismerkedünk a történeti Buddha és a legendák Buddhája életével és környezetével. Elsősorban a ténylegesen a Buddhához köthető gondolatokat próbáljuk azonosítani és mélységükben megérteni.

Minden szükséges (és sok kiegészítő) anyag online elérhető lesz.

Kód: BBN-BUD11-121.40 (vagy BBN-FIL-401.24, BMA-FILD-401.101, BBV-202.03, BMVD-202.03, BBN-VAL11-135.04, BMA-VALD-207.01, BBV-202.45, BMVD-202.41)
Kredit: 3 (bizonyos kódokon 4)
Órarendi idő: hétfő 12:00–13:30
Helyszín: F ép. földszint 1. Kerényi Károly terem
Oktató: Dr. Ruzsa Ferenc

 

Mai tibeti nyelv 1.

A kurzus során a hallgató megismeri a lhászai beszélt tibeti nyelv nyelvtani szerkezetét, elsajátítja az alapszókincset, gyakorolja és fejleszti az alapvető szóbeli és írásbeli készségeket.

Az gyakorlati foglalkozásokon megtanuljuk a lhászai nyelvjárás olvasási és kiejtési szabályait, az alapvető mondatfajták (kijelentő, kérdő, tagadó mondatok) szerkezetét, valamint a fő társalgási témakörök szókincsét.

Követelmények: Aktív órai részvétel, a házi feladatok elkészítése, valamint a rövid szódolgozatok és a félév végi vizsga minimum 61%-os teljesítése.

Kód: BBN-TIB11-201
Kredit: 5
Órarendi idő: hétfő 10:45–12:15 és csütörtök 10:00–11:30
Helyszín: hétfőn B ép. I. emelet 111; csütörtökön F ép. I. emelet 115/1. Ecsedy Ildikó terem
Oktató: Jónás Dávid és Karma Dorje

 

Szanszkrit nyelv nemszakos kezdőknek 1.

A kurzus kifejezetten nem indológusoknak szól. Célja csupán első benyomások és némi ismeretség szerzése India, a hinduizmus és a buddhizmus klasszikus nyelvéről. A szanszkrit nehéz nyelv, ennél többet egy félév alatt nem lehet elérni. A nyelv alapeszközeivel barátkozunk egyszerű, gyakran képregény formájú meséken keresztül. Nemcsak olvasunk, hanem szöveget is hallgatunk, továbbá egyszerű beszélgetésekkel is próbálkozunk. Minden szükséges anyag és segédeszköz online elérhető lesz. A kurzus gerince ez a nyelvkönyv lesz (kb. a feléig jutunk majd el): LETÖLTÉS

A gyakorlati jegyet a folyamatos órai aktivitás, házi feladatok és röpdolgozatok alapján ajánljuk fel. Aki elégedetlen az eredményével, a félév végén szóbeli beszámolóval javíthat.

Kód: BBN-BUD11-103.5 (vagy BMA-BUDD-314)
Kredit: 3
Órarendi idő: csütörtök 15:30–17:00
Helyszín: F ép. I. em. 101. Szeminárium
Oktató: Dr. Ruzsa Ferenc

 

Tibet buddhista kultúrája

A 20. századi amerikai történetfilozófus, Arnold Joseph Toynbee a tibeti műveltséget az emberiség egyetemes kulturtörténetének alig tucatnyi önálló kultúrái közé sorolja. A hallgató megismerkedik a tibeti kultúra jelentőségével, sajátosságaival.

A félév során megismerkedünk a tibeti kultúra helyével és jelentőségével, Tibet természeti viszonyaival, a terület vallásaival (népi hiedelemvilág, bön, buddhizmus), a tibeti buddhista rendekkel, a szerzetesi életpályával, a világi hívők vallásos életével és a tibeti ünnepekkel.

Követelmények: A kötelező szakirodalom ismerete, félév végi írásbeli vizsga.

Kód: BBN-TIB11-141
Kredit: 3
Órarendi idő: hétfő 14:15–15:45
Helyszín: F ép. földszint 4. Kórus terem
Oktató: Jónás Dávid