Közismereti kurzusok

Közismereti kurzusok – 2021/2022 tavasz

2022.02.02.
Közismereti kurzusok – 2021/2022 tavasz

A 2021/2022-es tanév tavaszi félévében a Buddhológia és Tibetisztika Tanszék az alábbi közismereti kurzusokat indítja a tibeti kultúra, történelem, nyelv, valamint a buddhizmus, hinduizmus és a szanszkrit nyelv iránt érdeklődők számára. Az órák látogatása és teljesítése nem igényel előzetes szakismereteket, felvehetők a szabadon felhasználható kreditek terhér.

A tárgyak nevére kattintva rövid leírást és egyéb fontos kurzusinformációt olvashatnak.

 

Buddhizmus a kortárs tibeti irodalomban

A kurzuson való részvétel nem kíván tibeti nyelvtudás. Célja, hogy a hallgatók megismerjék a XX–XXI. századi tibeti irodalmat. Az órák során tibeti nyelvű szövegek magyar és angol fordítását is használni fogjuk, ezáltal a hallgatók megismerhetik a tibeti emberek gondolkodásmódját, aktuális kapcsolatukat a buddhizmussal és a világgal.

A kurzus elvégzésének feltétele az órákon való részvétel és a házi feladatok teljesítése legalább 60%-ban. Az oktatás online formában indul, visszavonás esetén jelenléti oktatásra térünk át. A szemeszter végén a számonkérés írásban fog történni. 

Kód: BBN-BUD11-141.10
Kredit: 3
Órarendi idő: péntek 17:00–18:30
Helyszín: jelenléti oktatásra való áttérés esetén kihirdetjük
Oktató: Béres Judit Ildikó

 

Dél-Ázsia vallásai / Hinduizmus

A hinduizmus a legősibb, ma is elven vallás – éspedig a harmadik legnagyobb a világon. Gyökerei az Indus-völgyi civilizációig nyúlnak vissza, és a legrégibb szövegek, a Rig-véda himnuszai több mint háromezer évesek. Ám időközben többször, alapvetően át is alakult; létrejött a különös, politeista egyistenhit, a véres áldozatok helyére szimbolikus gyümölcs-felajánlás lépett. Ezt az ezerarcú folyamatot tekintjük át, rengeteg képpel és egy kevés elvontabb fejtegetéssel.

Kód: BBN-BUD11-111 vagy BBN-IKU-105:01 vagy BBV-202.19 vagy BMVD-202.18 vagy BBN-IND11-331:5 vagy BBN-FIL-101.09 vagy BBN-FIL-401/h vagy BBN-VAL-134
Kredit: 2 vagy 3 vagy 4 (tárgykódtól függően)
Órarendi idő: hétfő 14:00–15:30
Helyszín: D épület I. emelet 126. Eötvös terem
Oktató: Dr. Ruzsa Ferenc

 

Tibeti vallásos művészet

A hallgató megismerkedik a tibeti vallásos művészet sajátosságaival, a buddhizmus vizuális kultúrájával, annak funkciójával, szimbólumrendszerével, műfajaival. A félév során szó lesz többek között a tibeti buddhista művészettörténetről, a tibeti képzőművészeti ágakról, a tankafestészetről, a tibeti buddhista (lamaista) pantheonról, a buddhista ikonográfiáról és ikonometriáról, valamint a különféle buddha- és bódhiszattva-ábrázolásokról, a mandalákról és a sztúpákról.

Kód: BBN-TIB11-143 vagy BBN-BUD11-131.23
Kredit: 3
Órarendi idő: kedd 14:00–15:30
Helyszín: F épület I. emelet 101.
Oktató: Jónás Dávid

 

Tibet napjainkban

A hallgató betekintést nyer a tibeti etnikum által lakott területen, különösen Kína Tibeti Autonóm Területén kialakult történeti viszonyok előzményeibe, a jelenlegi politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi helyzetbe.

A félév során áttekintjük Tibet politikai helyzetét a 20. század első felében és a „békés felszabadítás” óta, valamint szót ejtünk az oktatási és az egészségügyi rendszerről. A kurzus további témái közé tartozik a tibeti gazdaság alakulása, a turizmus jelentősége, a tibetiek vallásgyakorlása, de megvizsgáljuk a tibeti emigráns kormány tevékenységét és a 14. dalai láma szerepét is napjainkban.

Követelmények: A gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása, félév végi írásbeli vizsga.

Kód: BBN-TIB11-274 vagy BBN-BUD11-141.23
Kredit: 2 vagy 3 (tárgykódtól függően)
Órarendi idő: kedd 16:00–17:30
Helyszín: F ép. földszint 2. Zongora terem
Oktató: Jónás Dávid

 

Vallások a mai Tibetben

A kurzus nem tibeti szakosok által is látogatható, célja, hogy általános betekintést nyújtson a tibetiek által lakott területek vallási sokszínűségébe. A történeti Tibet alatt nem csak a mai Autonóm Területet értjük, melyet a Himalája, a Pamír és a Kunlun-hegység határol, hanem ide tartozik a Szecsuáni-medencébe mélyen benyúló rész is. A határvidékeken évszázadok óta egymás mellett élnek többek között tibetiek, mongolok, han kínaiak, huik, monguorok, szalarok. A Selyemúton áthaladó utazók nem csak fizikai, hanem szellemi termékeket is cseréltek egymással, és a hatalmi harcok alakította erőviszonyok is hosszú távú hatással bírtak a terület alakuló vallási szinkretizmusára.

Az órák során érinteni fogjuk a buddhizmus, bön, iszlám, hinduizmus, kereszténység és a sámánisztikus népvallás helyi megjelenési formáit és ezek kölcsönhatásait.

A kreditek megszerzésének feltétele az órákon való legalább 60%-os részvétel és a szemeszter során kért beadandó munkák teljesítése.

Az órák online formában indulnak, visszavonás esetén jelenléti oktatásra térünk át. 

Kód: BBN-BUD11-151.10
Kredit: 3
Órarendi idő: szerda 10:00–11:30
Helyszín: jelenléti oktatásra való áttérés esetén kihirdetjük
Oktató: Béres Judit Ildikó